iDestept

Alegerea unei teme lucrare de licenta drept este un pas important in procesul de scriere al unei lucrari de licenta la drept. Vezi exemple de teme licenta drept si fa o alegere informata si corecta, pentru o lucrare de licenta drept impecabila.
Teme licenta dreptul familiei
Teme licenta drept administrativ

În fiecare an, mii de oameni au oportunitatea de a-și alege o temă pentru lucrarea de licență la materia drept, care reprezintă una dintre etapele esențiale în obinerea unei lucrari de licenta drept. Această lucrare de cercetare reprezintă o oportunitate pentru oameni de a-și aprofunda cunoștințele într-un domeniu specific de drept și de a-și demonstra abilitățile de analiză și argumentare.

Teme licenta drept Lucrare de licenta drept pdf Teme licenta drept penal Teme licenta dreptul familiei
Teme lucrare de licenta drept

Pentru a face o alegere informată, cei vizati trebuie să fie familiarizați cu tematica de studiu și să se consulte cu profesorii lor coordonatori. De asemenea, este important să se ia în considerare interesele personale și abilitățile în domeniul respectiv. O lucrare de licenta reușită necesită multă cercetare și analiză, astfel încât este important să se aleagă o temă care să fie interesantă și stimulantă pentru cei care le scriu.

 

Procesul de alegere a temei pentru o lucrare de licenta începe de obicei în anul anterior. Cei vizati pot alege dintr-o varietate de subiecte, care acoperă diferite domenii ale dreptului, precum drept civil, drept penal, drept administrativ, dreptul muncii, dreptul internațional și multe altele.

În continuare, prezentăm câteva exemple de teme lucrare de  de licenta drept pentru lucrarea de licență în drept în anul 2024. Acestea sunt doar câteva sugestii și cei interesati sunt încurajați să își aleagă o temă care să se potrivească intereselor și obiectivelor lor de carieră.

„Efectele decriminalizării consumului asupra sistemului de justiție penală”

Această lucrare de licență explorează impactul decriminalizării consumului asupra sistemului de justiție penală. Se vor analiza efectele asupra ratei infracționalității, resursele judiciare și perspectivele de tratament și recuperare a consumatorilor.


„Responsabilitatea penală a corporațiilor în cazul infracțiunilor economice”

Această lucrare se va concentra asupra responsabilității penale a corporațiilor în cazul comiterii de infracțiuni economice, cum ar fi fraudă, spălare de bani și corupție. Se vor analiza reglementările naționale și internaționale și se va explora eficacitatea acestor măsuri în prevenirea și combaterea infracțiunilor economice.

„Impactul noilor tehnologii asupra dreptului proprietății intelectuale”

Această lucrare de licenta analizează modul în care dezvoltarea tehnologică a influențat dreptul de autor, mărcile comerciale și brevetele. Se vor examina provocările și oportunitățile create de noile tehnologii în protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.

„Responsabilitatea civilă a furnizorilor de servicii de internet în cazul încălcării drepturilor de autor”

Această lucrare se va concentra asupra responsabilității juridice a furnizorilor de servicii de internet în cazul în care utilizatorii lor încalcă drepturile de autor prin intermediul platformelor online. Se vor analiza reglementările și jurisprudența relevantă din acest domeniu.

„Transparența și responsabilitatea în achizițiile publice”

Această lucrare de licenta va examina modul în care principiile de transparență și responsabilitate sunt aplicate în domeniul achizițiilor publice. Se vor analiza directivele europene și reglementările naționale în materie și se va evalua eficacitatea acestora în prevenirea corupției și asigurarea concurenței loiale.


„Protejarea datelor personale în era digitală”

Această lucrare se va concentra asupra protecției datelor personale în contextul creșterii utilizării tehnologiilor digitale. Se va analiza legislația privind protecția datelor personale, cum ar fi Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), și se vor explora provocările și oportunitățile în garantarea respectării drepturilor fundamentale ale individului în era digitală.

Actele curtii constitutionale si efectele acestora
Actele Curtii Constitutionale si efectele acestora.
Actele Guvernului si efectele acestora din perspectiva
Actiunea în anulare
Actiunea în constatatrea neîndeplinirii obligatiilor
Actiunea în spatiu si timp a normei juridice
Actiunile în fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Activitatea legislativa a
activitatii Curtii Constitutionale;
Actul administrativ fiscal. Tipuri, conditii, nulitate, contestare.
Actul juridic normativ-principal izvor de drept
administrarii justitiei
administratia prezidentiala;
Analiza comparativa a profesiilor juridice liberale prin surpinderea diferentelor specifice organizarii acestora
Analiza comparativa cu surprinderea diferentelor specifice a raspunderii profesionistilor din cadrul celor 5 profesii juridice studiate
Analizarea subiectelor de drept în functie de ramura
Apararea dreptului de proprietate prin actiunea în revendicare – studiu de doctrina si jurisprudenta;
Apararea drepturilor nepatrimoniale în reglementarea Codului civil.
Aparitia, adoptarea, modificarea, suspendarea si abrogarea
Aparitia, esenta, legitimarea si functiile statului;
Aplicarea normei juridice în timp, în spatiu si asupra persoanelor
Asociatia de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice
Aspecte de ordin teoretic si practic privind lichidarea persoanei juridice.
Aspecte teoretice si practice cu privire la organizarea si functionarea asociatiei.
Aspecte teoretice si practice privind efectele actului juridic civil;
Aspecte teoretice si practice privind limitele dreptului de proprietate privata;
Aspecte teoretice si practice privind proprietatea comuna, ca modalitate a dreptului de proprietate privata;
Aspecte teoretice si practice privind viciile de consimtamânt;
Atribute de identificare a
Atributele de identificare a persoanei fizice. Aspecte teoretice si practice.
Atributiile presedintelui României si actele emise în exercitarea lor
Autoritatea judecatoreasca;
Bunurile – obiect derivat al raportului juridic civil.
Capacitatea civila a minorului în reglementarea Codului civil.
Capacitatea civila a persoanei fizice.
Capacitatea civila a persoanei fizice. Studiu comparativ între dispozitiile Decretului nr.
Capacitatea civila a persoanei juridice. Aspecte teoretice si practice.
Capacitatea civila a persoanei juridice. Studiu comparativ între dispozitiile Decretului nr.
Cetatenia europeana
Cetatenia româna
Cetatenia româna:principii, natura juridica,dobândire, pierdere.
Cheltuieli bugetare pentru funtionarea sectorului de stat – achizitiile publice.
Clauzele nule si clauzele nescrise în reglementarea Codului civil;
Colectarea si stingerea obligatiei fiscale.
Competentele Uniunii Europene
Conceptul interpretarii în drept
Conditia juridica a persoanelor în dreptul roman
Conditia juridica a persoanelor în vechiul drept românesc
Conflictul de interese si incompatibilitatile privind consilierii locali si primarii
Consideratii privind cumulul aptitudinilor ideale ale unui notar de succes
Constitutie si constitutionalism. Controlul constitutionalitatii legilor în România
Constitutiei
constitutionala;
constitutionalitatii legilor
Contestarea actelor emise de organelle fiscale.
Contractele consensuale în dreptul privat roman
Contractul de achizitie publica
Contractul de concesiune
Contractul de delegare a gestiunii seviciilor comunitare de utilitati publice
Contractul de parteneriat public-privat
Controlul constitutionalitatii
Controlul administrativ extern specializat exercitat de Avocatul Poporului
Controlul administrativ extern specializat exercitat de Curtea de Conturi
Controlul de tutela administrativa
Controlul în administratia publica
Criza legii contemporane
Curatela persoanei capabile.
Cursul prescriptiei extinctive.
Curtea Constitutionala a
Dezvoltarea constitutionala a României
Dezvoltarea controlului de constitutionalitate si a justitiei constitutionale
Dimensiunea constitutionala a digitalizarii
Dinamica obligatiilor realizata prin cesiunea de creanta, prin cesiunea de datorie si prin cesiunea de contract
dispozitiile noului Noului Cod civil
Dizolvarea persoanei juridice – studiu de legislatie si practica judiciara.
Dizolvarea persoanei juridice.
Dobânda, penalitatile de întârziere si actualizarea creantei
Domeniul de aplicare al prescriptiei extinctive. Studiu comparativ între dispozitiile Codului civil de la 1864 si
Dreptul de superficie în reglementarea Codului civil;
Dreptul la viata, la sanatate si integritate al persoanei fizice de la Carta drepturilor fundamentale a uniunii europeane la legislatia româneasca (reglementarile codului civil si legile speciale).
Dreptul public si privat în Dacia provincie romana
Dreptul statului de drept.Vulnerabilitati ale statului de drept contemporan.
Drepturile nepatrimoniale în viziunea noului Cod civil
Drepturile cetatenilor Uniunii Europene
Drepturile exclusiv politice în dreptul românesc si în dreptul comparat
Efectele nulitatii actului juridic civil. Studiu de doctrina si
Elaborarea si sistematizarea actelor normative
Elementele statului;
Evolutia istorica a dreptului-
Evolutia tratatelor Uniunii Europene
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Familii de drept traditionale si religioase:dreptul musulman,dreptul indian si dreptul japonez traditional
Forme de control al
Forme si moduri de gestiune a serviciilor publice
Functia legislativa a
Functia legislativa a Parlamentului României
Functiile Parlamentului;
Functionarea Parlamentului;
Ghid privind competentele ideale ale unui avocat de succes
Guvernul României:functii,organizare,atributii, acte
Impozitarea veniturilor din activitatile independente;
Impozitul pe dividende;
Impozitul pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor. Impozitul pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.
Impozitul pe veniturile din investitii.
Încetarea capacitatii de folosinta a persoanei fizice.
Inspectia fiscala, forma de control fiscal.
Institutia domniei la români
Institutia referendumului în dreptul român si comparat
Institutia sefului de stat în România
Institutiile Uniunii Europene
Instrumentele de interventie ale administratiei publice în economie
Integrarea autoritatilor si institutiilor administrative din România în sistemul de valori al Uniunii Europene
Interdependenta dintre drept, morala si sociologie
Interpretarea normelor juridice
Inviolabilitatile cetatenilor români
Izvoarele dreptului privat roman
Izvoarele raportului juridic civil – analiza comparativa între dispozitiile Codului civil de la 1864 si dispozitiile Noului Cod civil
jurisprudenta
Jurisprudenta CJUE privind TVA deductibila;
Legea si cutuma, izvoare
Magistraturii;
Marile sisteme de drept contemporan
Metode de interpretare a normelor juridice
Modalitati de control si institutii cu competente în executia bugetara.
Modalitati de utilizare a bunurilor din domeniul public
Moduri de dobândire si de stingere a dreptului de proprietate publica
Normativitatea sociala:norme cutumiare,norme morale,norme juridice
Nulitatea persoanei juridice.
Obligatiile în dreptul privat roman
Opera legislativa a lui Alexandru Ioan Cuza
Ordinea juridica a Uniunii Europene
Organizarea statala a puterii;
Originea si aparitia dreptului
parlamentar
parlamentului
Parlamentului;
Particularitatile regimului juridic al domeniului privat
persoanei fizice
Pluralismul legal în materia drepturilor si a libertatilor fundamentale
Posesia si detentia precara în reglementarea Codului civil;
Practica judecatoreasca(jurisprudenta) si precedentul judiciar-izvoare ale dreptului
Prescriptia extinctiva, sanctiune de drept civil;
Presedintele Romaniei si
principale de drept
Principalele obligatii fiscale directe si indirecte ale persoanei juridice.
Principiile de organizare si functionare a administratiei publice locale
Principiile dreptului
Principiile dreptului administrativ european
Principiile în materie fiscala;
Principiul securitatii juridice în statul de drept
Probele în dreptul comun si probele specific în procedura fiscala.
Procedura bugetara a statului român.
Procedura trimiterii preliminare
Procesul decizional la nivelul Uniunii Europene
Proprietatea în dreptul roman
Proprietatea în vechiul drept românesc
Protectia mandatului
Protectia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeana
Protectia juridica a drepturilor sociale
Protectia persoanelor fizice afectate de tulburari psihice.
Raportul dintre stat si drept
Raportul juridic din perspectiva teoriei generale a dreptului
Raporturile constitutionale dintre parlament si guvern
Raporturile constitutionale dintre parlament si presedintele româniei
Raporturile de drept administrativ
Raporturile si normele de drept constitutional
Raspunderea administrativ-disciplinara
Raspunderea administrativ-patrimoniala
Raspunderea contraventionala
Raspunderea juridica
Raspunderea juridica civila a membrilor organelor de administrare în viziune Codului civil si a legilor speciale.
Raspunderea juridica în domeniul financiar.
Raspunderea juridica în dreptul fiscal – evaziunea fiscala.
Raspunderea pentru actele si faptele persoanei juridice. Reprezentarea
Raspunderea pentru exercitarea necorespunzatoare a autoritatii parintesti.
Regimul cheltuielilor deductibile la calculul rezultatului fiscal al impozitului pe profit;
Regimul cheltuielilor nedeductibile la calculul rezultatului fiscal al impozitului pe profit;
Regimul fiscal al microîntreprinderilor;
Regimul juridic al actelor administrative
Regimul juridic al contractelor administrative
Regimul juridic al domeniului public
Regimul juridic al nulitatii absolute a actului juridic civil;
Regimul juridic al nulitatii relative a actului juridic civil;
Regimuri politice contemporane:prezidentiale,parlamentare,mixte(semiprezidentiale)
Reguli procedurale specifice
Regulile anti-abuz în materie fiscala;
Relatiile internationale ale Uniunii Europene
Remediile aplicabile în caz de neexecutare a contractului
Reorganizarea persoanei juridice – studiu de legislatiei si practica judiciara.
Reorganizarea persoanei juridice.
Responsabilitate sociala si raspundere juridica
Revizuirea constitutiei
Rolul partidelor politice în statul de drept
Rolul si atributiile constitutionale ale Consiliului Superior al
Rolul si atributiile constitutionale ale Guvernului.
Rolul si organizarea profesiei de mediator in statul de drept roman
Rolul, organizarea si functionarea Ministerului Public; Atributiile aceastuia;
Romaniei; cadrul juridic privind organizarea, functionarea, rol si atributii;
Scoli si curente în gândirea juridica. Dreptul natural
Separatia si echilibrul puterilor în statele democratice
Sfatul domnesc si dregatorii în Moldova si Tara Româneasca
Similitudini ale activitatii notarului si avocatului din perspectiva calitatii lor comune de practicieni in insolventa persoanelor fizice
Sistemul succesoral roman
Stingerea obligatiilor prin mijloace alternative
Stingerea obligatiilor prin plata
Studiu comparativ între dispozitiile Codului civil de la 1864 si dispozitiile noului Noului Cod civil
Studiu comparativ între nulitate si alte sanctiuni ale actului juridic civil – analiza teoretica si practica
Studiu critic asupra principalelor orientari ale politicii legislative in domeniul organizarii si
Subiectele de drept civil. Capacitatea civila a acestora si identificarea lor în raporturile de drept civil.
Suprematia Constitutiei
Tema aleasa de student
Tutela minorului în reglementarea Codului civil.
Tutela si curatela, mijloace de ocrotire a minorului.

Cuprins

Site-ul numarul 1 pentru lucrari de licenta, proiecte si licente neplagiate
Cel mai bun site pentru lucrari de licenta
Este usor sa iti scrii propria lucrare de licenta.

Importanta scrierii propriilor lucrari de licenta

Importanța scrierii propriilor lucrari de licenta într-un mod legal, etic și moral reprezintă un pilon fundamental în dezvoltarea profesională și intelectuala. Acest proces nu doar că reflectă abilitățile și cunoștințele acumulate pe parcursul studiilor, dar și integritatea și caracterul individului. În acest articol, vom explora motivele pentru care scrierea propriei lucrări de licență, fără a recurge la servicii de redactare la comanda lucrare de licenta sau la materiale plagiate obtinute de la persoane care vand lucrare de licenta, este esențială pentru succesul pe termen lung al persoanelor care scriu lucrari de licenta.

Citeste mai mult »
Lucrare de licenta

Lucrari de licenta la alt nivel

Fiecare om care isi doreste sa avanseze in cariera peste un anumit nivel se confrunta cu provocarea suprema: elaborarea lucrarii de licenta. Mult mai mult decat o simpla obligatie, o lucrare de licenta este oportunitatea de a explora, de a inova si de a contribui la domeniul de ales.

Citeste mai mult »
Lucrare de disertatie

Ce inseamna disertatie. Diferenta dintre licenta si disertatie

Diferența esențială între lucrarea de licență și disertație constă în nivelul de originalitate și contribuție adusă în domeniul de studiu. Dacă licența presupune prezentarea informațiilor existente din perspectiva studentului, disertația impune aducerea unor elemente noi și inovatoare în domeniu. Aceasta poate implica o cercetare originală, un studiu de caz detaliat sau o analiză critică a teoriilor și metodelor existente în domeniu.

Citeste mai mult »